صافكو منظف الأفران 30لتر
120.00 SR 120.00 SR 120.0 SAR
Shower Gel 5 Liter
115.00 SR 115.00 SR 115.0 SAR
Qahwati Paper cup 12OZ without handle
110.00 SR 110.00 SR 110.0 SAR
SAFCO DRAIN OPENER 1KG
105.00 SR 105.00 SR 105.0 SAR
Zebdya paper plate 16oz with lid
100.00 SR 100.00 SR 100.0 SAR
SAFCO TOILET CLEANER 30 ltr
100.00 SR 100.00 SR 100.0 SAR
RENADA ANTIBACT. 400 ml
95.00 SR 95.00 SR 95.0 SAR
GRP(2RENADA ANTIBACT.+2ACETON 60ML)
90.00 SR 90.00 SR 90.0 SAR
RENADA LIQUID H. SOAP 2.77
85.00 SR 85.00 SR 85.0 SAR
RENADA L.H.S 30L
85.00 SR 85.00 SR 85.0 SAR
RENADA CARPET SHAMPOO 30 L
85.00 SR 85.00 SR 85.0 SAR
SAFOLEN ANTISEPTIC 750 ml
80.00 SR 80.00 SR 80.0 SAR
RENADA LAUNDRY CLNR 30 L
80.00 SR 80.00 SR 80.0 SAR
RENADA ABAYA SHAMPOO 30 L
80.00 SR 80.00 SR 80.0 SAR
CAR WASH 30 Ltr
80.00 SR 80.00 SR 80.0 SAR